disclaimer

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop At Home & Partners de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze privacyverklaring beschreven wordt.

At Home & Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld voor het doel waarvoor het is bestemd en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij verzamelen enkel de noodzakelijke en relevante informatie. Wij zullen uw gegevens waaronder ook e-mails of andere digitale berichten, alleen bewaren zolang dat wettelijk vereist is of zolang als het relevant is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen een aantal van uw gegevens meegedeeld worden aan bepaalde organisaties zoals onze servermaatschappij... en http://www.immoweb.be. Deze mededeling van persoonlijke gegevens is belangrijk voor onze diensten beter te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

Wij registreren bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt onder andere verzameld door Google Analytics voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website. De gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen). U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken. Bovendien kunt u de gegevens ten aller tijde zelf aanpassen of de wijzigingen doorgeven op volgend emailadres: info@ahpartners.be zonder dat dit voor u enige kost met zich zal meebrengen. Aan de hand van uw gegevens, zou u regelmatig mailings van ons kunnen ontvangen, met bijvoorbeeld informatie over onze activiteiten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan op het emailadres: info@ahpartners.be.

Disclaimer

Door te surfen op deze website stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. At Home & Partners streeft een zo volledig mogelijke berichtgeving na. Desondanks kan At Home & Partners niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegevens op deze website. Gegevens op deze website kunnen na verloop van tijd verouderen. At Home & Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit foutieve, onvolledige of verouderde informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kan geen rechtskracht ontleend worden. De gegevens op deze website zijn louter informatief en geenszins bindend.

At Home & Partners kan in voormelde gevallen niet financieel aangesproken worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan