waardebepaling

Begeleiden bij uw aankoop

Oriënteren

De basis is steeds de locatie waar je wenst te wonen/te investeren. 

Verder is het ook van belang om te weten welke criteria u vooropstelt voor uw nieuwe eigendom en welk budget u wenst vrij te maken om uw nieuwe eigendom aan te schaffen.

Ons team van ervaren makelaars adviseert u graag omtrent de lokale marktsituatie zodat u steeds aan de meest correcte prijs kan aankopen.

Als erkend kantoor kan At Home & Partners u tips en advies geven waar u misschien zelf niet zozeer aan denkt. 

Bezichtiging

Wanneer je iets gevonden hebt dat in het oog springt en goed "aanvoelt" is het de kunst om het eigendom kritisch te bekijken. 

Wij At Home en Partners trachten uw “roze bril” af te zetten zodat u zelf de juiste beslissing neemt. 

Extra onderzoek

Wanneer je na je bezoek nog steeds interesse hebt is het van belang om grondig onderzoek te doen.

At Home en Partners zal samen met u de eventuele gebreken van het eigendom bespreken.

- Is er burenoverlast?
- Aanwezigheid van eventuele erfdienstbaarheden?
- Wat is de bouwkundige geschiedenis?
- Energielabel en milieuaspecten (vervuilde grond)?
- Verenging van mede-eigenaars, verslag laatste algemene vergadering?

Niet al deze informatie is even eenvoudig te achterhalen.

Wij, At Home en Partners, ondersteunen u hier volwaardig in. 

Onderhandeling

Je hebt de beslissing genomen “ik ga het nemen”. 

De emotie waar de onderhandelingen mee gepaard gaan zijn niet altijd goed in bedwang te houden.

Het At Home en Partners-team heeft meer afstand en kan voor u op basis van feiten onderhandelen zonder dat de emotie parten speelt en in uw belang een volwaardig akkoord met de eigenaar bekomen. 

Akkoord

Juridisch gezien is een mondeling akkoord rechtsgeldig. 

Vertrouw er toch maar niet op. 

Na het vormen van een akkoord zal At Home en Partners u begeleiden bij de opmaak van de overeenkomst zodat u gerust kan zijn dat alles in orde is. Wij zorgen er steeds voor dat alle officiële documenten aanwezig zijn. 

Financiering

At Home en Partners informeert u wat de betalingsmodaliteiten impliceren. 

Notaris

At Home en Partners legt u in eenvoudige taal de officiële documenten uit voordat u overgaat tot ondertekening.

PROFICIAT! WIJ BLIJVEN STEEDS VOOR U KLAARSTAAN.