Covid-19 Update

Dienstverlening van vastgoedmakelaars aan professionelen kan opnieuw! Zoals afgelopen week aangekondigd hebben CIB Vlaanderen en Federia een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State tegen het beweerdelijk verbod van de FOD Economie dat plaatsbezoeken voor immokantoren niet toegestaan zijn. Dit op basis van het recente Ministerieel Besluit. De juridische stappen hebben intussen al voor een eerste vooruitgang gezorgd. 

De FOD Economie heeft vandaag al een eerste aanpassing aan de FAQ doorgevoerd. Eén van onze argumenten is immers dat de Belgische staat aan machtsoverschrijding doet door het feit dat men ook dienstverlening aan professionelen volledig heeft stilgelegd zonder enige rechtsgrond daartoe. Men heeft dit ingezien en de FAQ onmiddellijk aangepast in die zin dat dienstverlening aan professionelen (inclusief plaatsbezoeken) nu wel opnieuw kan, weliswaar op afspraak.

Wij blijven met andere woorden dus nog steeds bereikbaar voor iedereen en zijn plaatsbezoeken voor professionelen toegelaten. Wel werken wij nog steeds achter gesloten deuren. 


COVID-19 update