Huis kopen per e-mail eindelijk mogelijk!

Een e-mail levert vanaf heden voldoende juridisch bewijs bij de aankoop van een eigendom.

In een arrest van het Antwerpse Hof van Beroep van 2016 werd geoordeeld dat noch koper, noch verkoper met een e-mail kon bewijzen dat er een akkoord over de verkoop van een woning werd bereikt.

Gelukkig brengt de Digital Act II soelaas. Deze wet voorziet uitdrukkelijk dat de verkoop van een onroerend goed vanaf heden ook elektronisch gesloten kan worden indien deze voorzien zijn van een elektronische handtekening.

Door deze wetgeving kunnen zowel kopers als verkopers zeker zijn dat de overeenkomst die zij sluiten in verband met de (ver)koop van een onroerend goed ook wettelijk aantoonbaar is.


Lees artikel